Program stażu organizowanego przez Zakład Poprawczy w Białymstoku we współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku (2016).
Treśc programu stażu
 
List rzecznika praw dziecka z okazji Dnia Dziecka
1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list do Rodziców, Opiekunów oraz Wychowawców.1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list do Rodziców, Opiekunów oraz Wychowawców - treść listu dostępna jest tutaj.
 
Warsztaty edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS i STI

      W dniu 18.02.2014 r. wychowankowie i pracownicy Zakładu Poprawczego w Białymstoku gościli Romana Latoszyńskiego, edukatora i konsultanta z zakresu edukacji seksualnej oraz profilaktyki HIV/AIDS. Zajęcia z młodzieżą miały charakter warsztatowy, odbyły się w ramach Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego przez Zakład Poprawczy na rok 2014. Program warsztatu edukacyjnego był następujący:

"Dzień dobry"
 • zawarcie kontraktu (m.in. słuchamy siebie nawzajem, nie oceniamy, nie przerywamy sobie, komunikaty "ja", zachowanie dyskrecji ? wszystko co zostanie powiedziane nie opuści sali)
 • przedstawienie grupie tematyki warsztatów
"Rozkładówka" skojarzeniowa
 • prośba do uczestników o wypisanie na karteczkach, które dostali, wszystkiego co kojarzy im się ze słowem seks. Podział odpowiedzi zgodnie z 5 kategoriami: ANATOMIA, FORMY AKTYWNOŚCI SEKSUALNEJ, UCZUCIA/PRZEŻYCIA/DOZNANIA, RELACJE MIĘDZYLUDZKIE, INNE. Wspólne grupowanie (do w/w kategorii) z uczniami ich skojarzeń. Podsumowanie, pokazanie uczniom, że seks jest pełen kiedy zawiera w sobie wszystkie w/w kategorie, jeśli coś zostanie oddzielone pozostaje pustka.
 • "definiowanie" seksu, tzn. pytanie do uczniów o inne określenia jakie znają na słowo seks i rozdzielenie ich na 3 kategorie:

SŁOWA:
-Powszechnie uznane za ordynarne
-Prywatne
-Naukowe

" Wstęp epidemiologiczny"
 • ogólne informacje o HIV/AIDS, STI
"Rozkładówka"
 • Zebranie informacji nt tego co uczniowie wiedzą, co jest niejasne
 • Zburzenie mitu grup ryzyka
 • Schemat zakażenie
 • Mechanizmy przenikania wirusa
"Seks a ryzyko"
 • Umiejscowienie na osi form aktywności seksualnych oraz seksualnych stylów życia od bezpiecznych po najbardziej niebezpieczne. Omówienie pojęcia "bezpieczny/bezpieczniejszy seks"
"Do widzenia"
 • Podsumowanie warsztatów, odpowiedź na pytania uczestników
 
Program staży zawodowych 2014
JESTEŚ ZAINTERESOWANY PRACĄ W ZESPOLE?
CHCESZ ROZWIJAĆ SWOJE KOMPETENCJE?


Od wielu już lat we współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz innymi białostockimi uczelniami organizujemy program staży zawodowych dla osób zainteresowanych poznaniem sposobów pracy korekcyjnej z młodzieżą niedostosowaną, uzależnioną i przestępczą.
 1. Harmonogram programu:
  1. Cykl wykładów i ćwiczeń - marzec 2014r.: Niedostosowanie społeczne, patologia społeczna, elementy psychopatologii. Organizacja systemu zakładów dla nieletnich w Polsce, resocjalizacja instytucjonalna. Organizacja systemu wychowawczo-terapeutycznego Zakładu Poprawczego w Białymstoku. Organizacja zespołu i założenia pracy zespołowej w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku. Diagnoza wychowanka i formułowanie programów korekcyjnych. Kliniczne rozpoznanie klienta - wywiad.
  2. Trening uwrażliwiający - kwiecień 2014r.: Rozpoznawanie swoich ważnych potrzeb i pragnień. Odkrywanie osobistych zasobów i potencjałów oraz wydobywanie pozytywnej energii do działania. Poszerzanie świadomości własnych ograniczeń i możliwości. Poznanie indywidualnych wzorców reagowania w sytuacjach interpersonalnych.
  3. Staż wstępny - kwiecień-maj 2014r.: Poznanie organizacji, procedur i podstawowej dokumentacji wychowanka w ZP Białystok. Poznanie standardów zawodowych internatu w ZP Białystok. Uczestniczenie w spotkaniach klinicznych kadry grupy. Uczestniczenie w spotkaniach kadry z grupą wychowawczą. Przeprowadzenie tematycznych zajęć oraz nauka ich omawiania przed i po przeprowadzeniu.
  4. Staż właściwy - maj-czerwiec 2014r.: Uczestniczenie w spotkaniach klinicznych kadry grupy. Uczestniczenie w spotkaniach kadry z grupą wychowawczą. Prowadzenie ustrukturalizowanych, tematycznych zajęć oraz nauka ich omawiania przed i po przeprowadzeniu. Uczenie się konstruowania indywidualnych programów korekcyjnych. Praca w grupie wychowawczej wg standardów zawodowych internatu w ZP Białystok.
 2. Oczekiwane efekty: Zdobycie wiadomości na temat form i metod pracy ZP Białystok. Wspomaganie rozwoju osobistego. Poznanie własnych możliwości i ograniczeń w pracy korekcyjnej. Możliwość zatrudnienia i rozwijania własnych kompetencji zawodowych.
 3. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 2014-03-06 o godzinie 12.00 w sali Nr 204.

CHCESZ POZNAĆ METODY PRACY KOREKCYJNEJ Z MŁODZIEŻĄ, POZNAĆ SWOJE POTENCJAŁY I OGRANICZENIA,
UZYSKAĆ MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA?
ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE!
 
Program staży zawodowych
Jesteś zainteresowany pracą w zespole?
Chcesz rozwijać swoje kompetencje?


Od wielu już lat we współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz innymi białostockimi uczelniami organizujemy program staży zawodowych dla osób zainteresowanych poznaniem sposobów pracy korekcyjnej z młodzieżą niedostosowaną, uzależnioną i przestępczą.
 1. Harmonogram programu:
  1. Cykl wykładów i ćwiczeń - marzec-kwiecień 2013r. - pierwszy wykład 2013.03.13., godzina 13.45, sala 06: N iedostosowanie społeczne, patologia społeczna, elementy psychopatologii. Organizacja systemu zakładów dla nieletnich w Polsce, resocjalizacja instytucjonalna. Organizacja systemu wychowawczo-terapeutycznego Zakładu Poprawczego w Białymstoku. Organizacja zespołu i założenia pracy zespołowej w ZP Białystok. Diagnoza wychowanka, formułowanie programów korekcyjnych. Kliniczne rozpoznanie klienta - wywiad.
  2. Trening uwrażliwiający - kwiecień-maj 2013r.: rozpoznawanie swoich ważnych potrzeb i pragnień; odkrywanie osobistych zasobów i potencjałów oraz wydobywanie pozytywnej energii do działania; poszerzanie świadomości własnych ograniczeń i możliwości; poznanie indywidualnych wzorców reagowania w sytuacjach interpersonalnych.
  3. Staż wstępny - maj 2013r.: poznanie organizacji, procedur i podstawowej dokumentacji wychowanka w ZP Białystok; poznanie standardów zawodowych internatu w ZP Białystok; uczestniczenie w spotkaniach klinicznych kadry grupy; uczestniczenie w spotkaniach kadry z grupą wychowawczą; przeprowadzenie tematycznych zajęć wraz z omówieniem przed i po przeprowadzeniu.
  4. Staż właściwy - czerwiec 2013r.: uczestniczenie w spotkaniach klinicznych kadry grupy; uczestniczenie w spotkaniach kadry z grupą wychowawczą; prowadzenie ustrukturalizowanych, tematycznych zajęć oraz nauka ich omawiania przed i po przeprowadzeniu; uczenie się konstruowania indywidualnych programów korekcyjnych; praca w grupie wychowawczej wg standardów zawodowych internatu w ZP Białystok.
 2. Oczekiwane efekty: zdobycie wiadomości na temat form i metod pracy ZP Białystok; wspomaganie rozwoju osobistego; poznanie własnych możliwości i ograniczeń w pracy korekcyjnej; możliwość zatrudnienia i rozwijania własnych kompetencji zawodowych.
 3. Dodatkowe pytania i chęć uczestnictwa proszę zgłaszać na adres: m.rutkowski(at)zp.bialystok.pl.

CHCESZ POZNAĆ METODY PRACY KOREKCYJNEJ Z MŁODZIEŻĄ? PRZYJRZEĆ SIĘ SWOIM POTENCJAŁOM I DEFICYTOM? UZYSKAĆ MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA? ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE !

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2