Kto trafia do zakładu poprawczego?

Mimo że Polska jest krajem, w którym nacisk kładzie się na przestrzeganie prawa i egzekwowanie wymiaru sprawiedliwości, czasami zdarza się, że zagrożenia dla społeczeństwa są tak poważne, że wymagana jest specjalna forma resocjalizacji i odbycie kary w zakładzie poprawczym. Wiąże się to również z określeniem typu osoby, która może być skierowana na taki rodzaj kary.

Osoby, które trafiają do zakładu poprawczego musza popełnić poważny przestępstwo – naruszenie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim o charakterze przestępczym i rozboju. Według Kodeksu Karnego zagrożone są surowe kary dla osób, wobec których potwierdzone jest popełnienie takich czynów.

Ponadto ważną okolicznością sczytywaną podczas procesu sadowego jest charakter samej osoby sprawcy i jej pozycja społeczna. Wpływa to na rodzaj obniżonej kary i decyzji co do jej odbycia – czy ma to być więzienie na okres dłuższy niż 3 lata, czy też regresja do postawienia oskarżonego przed sądem poprzez 10-letni okres odbycia terapii rehabilitacyjnej lub stacjonarnej w instytucji poprawczej.

W każdym bądź razie jednym z głównych celów Zakładu Poprawczego jest poprawa skazanych, a warunkom ich pobytu przywiązuje się duże znaczenie. Sposoby rehabilitacji i systemy dyscypliny służać maja do poprawy wszelkich aspektów Życia Skazanego i umożliwienia mu powrotu do normalnego funkcjonowania społecznego.

Zakład poprawczy to instytucja, która została stworzona, aby pomóc skazanym w rehabilitacji i ich powrocie do społeczeństwa. To miejsce ma na celu odciążenie sądów i więzień, a także zmniejszenie ilości przestępstw popełnianych w Polsce.

Jak działa Zakład Poprawczy? Powstał w celu ochrony lokalnej społeczności i rehabilitacji sprawców przestępstw. Skazywanemu skazanemu sąd wydaje zarządzenie, w którym określa poziom kontroli i warunki uczestnictwa skazanego oraz jego obowiązki. Skazany następnie przechodzi testy behawioralne i psychologiczne w celu oceny jego/jej możliwości rehabilitacji, a także, aby wykryć potencjalne czynniki ryzyka. Wraz z odbyciem kary pozbawienia wolności lub grzywny skazanemu można przyznać pomoc specjalistyczną (np. terapia), szkolenia zawodowe oraz możliwość odbycia stażu lub praktyki.

Dzieje się tak ze względu na fakt, że Zakład Poprawczy umożliwia ofiarom i sprawcom naprawienie szkody i łagodzenie rozgoryczenia do tego przestępstwa. Rehabilitacja poprzez aktywności uczestników Zakładu poprawczego jest szczególnie ważna dla ich powrotu do społeczeństwa – terapie, sesje indywidualne oraz warsztaty mogą przedstawić nowe możliwości rozwiązań problemów oraz poprawić relacje między sprawcami i ofiarami.

Zakład poprawczy to ważny element systemu prawnego w Polsce – ma na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, a także realizowanie rehabilitacji skazańców, aby mogli oni lepiej funkcjonować w polskim społeczeństwie. Korzystanie z usług takich jak Zakład Poprawczy pomoże pozbawić nas od bezużytecznego marnotrawstwa gotówki systemu więziennictwa.

Coraz więcej osób trafia do zakładów poprawczych, dzięki czemu stają się one przepełnione. Według badań w 2019 roku na terenie całej Polski około 51 000 osób przebywało odbywać tam swoje kary. To znaczny wzrost w porównaniu z poprzednimi latami. Ta tendencja utrzymuje się mimo przestrzegania ściślejszych regulacji dotyczących przyjmowania nowych więźniów i wyższych kar grzywny.

Te statystyki budzą poważne obawy, ponieważ większość penitencjariów dysponuje tylko ograniczoną ilością miejsc dla skazanych. Oprócz tego, czasami zdarza się, że penitencjarie naruszają prawa więźniów i nie pozwalają im cieszyć się odpowiednimi warunkami bytowymi.

Konieczne jest zwiększenie nacisku na państwo, aby skorzystać z innych metod do walki z przestępczością, takich jak edukacja i adresowanie problemu ubóstwa, który często leży u podstaw tego problemu. Dodatkowo państwa powinny starać się modernizować swe istniejące systemy więziennictwa i stosować postaci kary takie jak elektroniczna kitalność lub orzekane prace społeczne lub odpłatności dla ofiar przestepstw, co pozwoliłoby na złagodzenie sytuacji i uniknięcie przepełnienia zakładów poprawczych.