Zakłady poprawcze są przepełnione

Ostatnie wyniki pokazują, że więzienia zakładów poprawczych są przepełnione, a koszty utrzymania są coraz wyższe. Obecnie Zakłady Poprawcze są miejscem wykonywania wyroków przez około 23 tysięcy osób skazanych. Według najnowszych danych przeszło trzeba na tyle osób poświęcać ponad pół miliarda euro rocznie. Problemem jest to, że odsetek recydywistów w Zakładach Poprawczych stale rośnie w tempie dwucyfrowym, co tylko zwiększa ich już i tak zawrotne koszty.

Jednym z powodów zbyt dużej populacji w Zakładach Poprawczych jest fakt, że lekarstwo dla przestępstwa jest wciąż bardzo restrykcyjne. Osoby skazane często trafiają do więzień jedynie po to, aby tam cierpieć i nie nauczyć się niczego, co mogłoby uchronić je przed popełnieniem kolejnego przestępstwa po ich opuszczeniu Zakładu Poprawczego. Obecny system skraca penalizację w więzieniu i stosuje restrykcje w celu poprawy moralności pacjentów, pod warunkiem, że szanują oni przepisy tam obowiązujące.

Zakłady Poprawcze nieuczciwe s are nadal niezbędne do odgrywania ważnej roli w funkcjonowaniu polskiego systemu więziennictwa i muszą być dostosowane do realiów XXI wieku. Aktualny poziom przeludnienia wykazuje jednak, że system ten może potrzebować gruntownej reformy. Konieczna jest zmiana strategii dotyczące skutecznych programów resocjalizacyjnych oraz lepszych dostosowań dla osób skazanych na niższe kary – bez tego Zakłady Poprawcze będzie nadal niestabilne i sprawiać problemy budżetowe.

Ostatnie miesiące przyniosły znaczny wzrost zaobserwowanych incydentów przestępczych. To z kolei wiąże się z natychmiastowym wypełnieniem zakładów poprawczych. W miejscowości położonej niedaleko Warszawy, gdzie myślano, że wystarczą trzy miejsca swego rodzaju, okazuje się, że jest ich niewystarczająco. Eksperci twierdzą też, że ci, którzy trafiają do takich warunków, często nie mają szans na pozytywne odbicie się od dna, gdyż brak odpowiedniego systemu rehabilitacji i dopilnowanie spraw bywa tutaj kwestią drugorzędną.

Z drugiej strony orzekający sadowi czasem po prostu nie mają wyboru, niż do skazania osoby na udział w programie poprawczym. Szczególnie systemem odczuwalnym jest fakt, że więzień ma już trudność dotrzeć do terapii i w efekcie jeszcze gorzej radzi sobie ze swojem powrotem do normalnego życia po opuszczeniu takiego warunku pobytu. Obecnie sytuacja stale sie pogarsza i liczba ofiar wciąż rośnie, co powoduje jeszcze więcej problemów dla system penitencjarny i samej opieki społecznej. Potrzebna jest uważna reforma systemu, aby zapewnić tym ludziom możliwość odbicia się od dna i poprawy na lepsze.

Zakład poprawczy to jeden z rodzajów kary pozbawienia wolności, stosowany czasem przez sądy. Zakład poprawczy trwa zazwyczaj od 6 do 12 miesięcy i ma na celu naprawienie i poprawę podejścia skazanego wobec społeczeństwa. Kto trafia do zakładu poprawczego?

Zgodnie z ustanowionymi przez rząd zasadami i procedurami, kara pozbawienia wolności w postaci zakładu poprawczego może być stosowana wobec skazanych, którzy popełnili przestępstwo określone w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 lutego 2011 r. o wykonywaniu kar pozbawienia wolności oraz środków zastępczych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 773). W art 11 tym mowa głównie o drobnych i małych przestępstwach, choć niedawno podniesiono minimalny procentowy udział grzywny, jaki powinni ponieść skazani trafiający do zakładów poprawczych.

Kary te najczęściej wymierza się osobom, które nie okazały się recydywistami lub skazanym już dawniej lub dziennikarom lub politykom ze względu na ich publiczną pozycję czy mocniągrodzinna sytuacja materialna. Do zakładu poprawczego trafia szeroki przedział osób ze świata większości i marginalizowanych – od profesorów uniwersyteckich po bezdomnych oszustów i ulicznych sprzedawców narkotyków.

Do ważnych czynników decydujących o wymierzeniu wyroku pozbawienia wolności należy stopień winy skazanego oraz jego postawa po popełnieniu przestepstwa, czyli czy dostarczył dowodów na swoje niewinność, czy też był podporzadkowany. Dlatego też kara więzienia może zostać zamieniona na kar ę finansową lub inne środki łagodzenia (np. prace społeczne), lub karani może zostać skierowany do oddziału resocjalizacyjnego jakim jest Zaklat Poprawczy.

Tutaj podopieczni mogli odbywać program naprawczy, gdzie osoby odpowiedzialne za ich wychowanie starają się pracować nad ich postawami, aby po powrocie do społeczeostwa mogli oni funkcjonować bez rygoru religijnego albo ponownego popełniania przestepstw.