W zakładach poprawczych dużo ludzi młodych

Coraz więcej młodych ludzi trafia do zakładów poprawczych – to jeden z najbardziej przerażających trendów wykrytych w polskiej kryminalizacji. Źródła statystyczne pokazują, że w ostatnich latach liczba młodych więźniów w ogólnopolskiej sieci aresztów wzrosła o 30%. Większość więźniów ma mniej niż 25 lat. Tendencja ta jest poważnym problemem ze względu na postawione ciężkie warunki panujące […]

Zakłady poprawcze są przepełnione

Ostatnie wyniki pokazują, że więzienia zakładów poprawczych są przepełnione, a koszty utrzymania są coraz wyższe. Obecnie Zakłady Poprawcze są miejscem wykonywania wyroków przez około 23 tysięcy osób skazanych. Według najnowszych danych przeszło trzeba na tyle osób poświęcać ponad pół miliarda euro rocznie. Problemem jest to, że odsetek recydywistów w Zakładach Poprawczych stale rośnie w tempie […]

Kto trafia do zakładu poprawczego?

Mimo że Polska jest krajem, w którym nacisk kładzie się na przestrzeganie prawa i egzekwowanie wymiaru sprawiedliwości, czasami zdarza się, że zagrożenia dla społeczeństwa są tak poważne, że wymagana jest specjalna forma resocjalizacji i odbycie kary w zakładzie poprawczym. Wiąże się to również z określeniem typu osoby, która może być skierowana na taki rodzaj kary. […]

Zakład poprawczy

Coraz więcej osób trafia do Zakładu Poprawczego w Polsce, co wskazuje na konieczność lepszego zrozumienia tego, czym on jest. Zakład Poprawczy to specjalna placówka, która ma na celu poprawę behawioru i podniesienie poziomu samodyscypliny skazanych przez sąd. Skazany w Zakładzie Poprawczym może odbywać resocjalizację, a nawet rehabilitację uzależnienia od narkotyków lub innych używek. Ponieważ Zakład […]